Equip Humà

PRESIDENT
DIRECTOR EXECUTIU
DEPARTAMENT COMPRES-VENDES
DEPARTAMENT LLOGUERS
DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ LLOGUERS
DEPARTMENT ADMINISTRACIÓ COMUNITATS PROP.
DEPARTAMENT COMPTABLE
INFORMACIÓ GENERAL