PRESIDENT
DIRECTOR EXECUTIU
DEPARTAMENT COMPRES-VENDES
DEPARTAMENT LLOGUERS
DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ LLOGUERS
DEPARTMENT ADMINISTRACIÓ COMUNITATS PROP.
INFORMACIÓ GENERAL