Fincas Viscasillas & Asociados | Agència Immobiliària de Barcelona

El major i més valuós patrimoni són els nostres clients.

FINCAS VISCASILLAS, fundada l'any 1979, s'ha consolidat en el mercat immobiliari gràcies al seu profund coneixement del mateix, a la seva especialització i a la millora constant en la qualitat de la gestió.

Oferim un tracte personalitzat, donat per un seleccionat equip de professionals i col·laboradors que formen l'equip humà que integra el despatx, treballen amb la màxima eficàcia i diligència des del primer moment que un client sol·licita algun dels nostres serveis.

El nostre personal manté una línia de comunicació directa amb el client, la qual cosa ens permet oferir un assessorament personal, sense la burocràcia de les gran firmes i amb respostes immediates a les seves consultes i necessitats.

Aquest és el veritable repte de Finques Viscasillas i la nostra filosofia, orientada sempre a dialogar amb els nostres clients, arribant a crear un vincle estable, de plena confiança i totalment personalitzat.

Conscients de la responsabilitat que comporta el desenvolupament diari de la nostra activitat tant en l'àmbit social com en el professional, el nostre objectiu final radica en satisfer les necessitats dels nostres clients i, d'aquesta manera, seguir mereixent la seva confiança.

Gràcies per l'atenció que dedica a conèixer-nos.

Pilar Viscasillas Molins
President.